Indexsprong negatief voor de werknemer? Zorg voor meer koopkracht met een voordelenplatform van Merits & Benefits.

Eind april keurde De Kamer het wetsontwerp voor de indexsprong goed. Een maatregel die al heel wat stof heeft doen opwaaien bij de oppositie en de vakbonden. Maar wat betekent die indexsprong nu concreet? En zijn er nog mogelijkheden voor de werkgever om het hun werknemers makkelijker te maken?

De automatische indexering van de lonen, waarbij de lonen worden verhoogd wanneer het leven duurder wordt, wordt dit jaar overgeslagen. Die zogenaamde indexsprong zal neerkomen op een lastenverlaging van 2,5 miljard euro voor de bedrijven, geld dat de loonkostenhandicap moet helpen verkleinen.


(foto Knack)

Bovendien zou de indexsprong volgens de regering Michel vele banen opleveren en dus werkloosheid wegwerken. Oppositie en vakbonden geloven daar evenwel niets van. Zij vinden de maatregel onrechtvaardig en oneerlijk naar uitkeringsgerechtigden en werknemers toe. Een indexsprong betekent dat werknemers een loonstijging van 2% aan hun neus zien voorbijgaan. Alles wordt duurder en hun loon evolueert niet mee, waardoor de koopkracht achteruit gaat.

 

Via Merits & Benefits kan je dit negatieve nieuws voor je werknemers ombuigen in een positief verhaal. Surf naar meritsandbenefits.been ontdek de mogelijkheden van ons online voordelenplatform. Laat ook jouw werknemers genieten van leuke en straffe kortingen en verhoog zo hun koopkracht. De indexsprong zal snel vergeten zijn.


1 euro meer koopkracht kost de werkgever 2,5 keer meer

Een werknemer kan een goed met een waarde van 100 euro excl. btw kopen. Hierdoor moet de Belgische werkgever maar liefst 248 euro ophoesten.

Voor eenzelfde reële koopkracht zijn de totale loonkosten in België de hoogste van de eurozone, wat te verklaren valt door de hoge lasten op arbeid.

(Foto: Institut économique Molinari)

Een goede, alternatieve manier om het loon van je werknemers aan te vullen, is het online voordelenplatform van Merits & Benefits. Daarmee kunnen zij ook meteen kortingen en promoties ontvangen via hun mailbox. Interesse? Start dan hier, volledig vrijblijvend, uw demo.