100 euro opslag bruto = 30 euro netto! Dat kan beter!

Promotie maken loont niet echt in België. Wie een bruto loonsverhoging krijgt van 100 euro, ziet daarvan slechts maximum 40 à 50 procent op zijn bankrekening verschijnen. In sommige gevallen blijft er zelfs maar 30 euro over. Dat fenomeen kennen we als de promotieval. Maar bestaan er dan manieren om die promotieval te omzeilen?

Voor ons is het duidelijk, de belastingen vreten de voordelen van een loonsverhoging te veel aan. Bij een stijging van het brutoloon komt u al snel in een hogere belastingschijf terecht, waardoor 60% van uw loonsverhoging naar de staat vloeit. Die hoge marginale fiscale druk op arbeid maakt een opwaartse beweging op de arbeidsmarkt veel minder aantrekkelijk.

Bovendien is er ook een hoge marginale druk in de sociale zekerheidsbijdragen. Iemand die wordt belast tegen het laagste tarief van 25 procent, betaalt eigenlijk 26,87 procent, als we daar de gemeentelijke opcentiemen bijtellen. Voegen we daar nog de werknemersbijdragen aan de sociale zekerheid aan toe, dan loopt het op tot 36,4 procent. Vanuit het standpunt van de werkgever stijgt dat tarief zelfs nog hoger. De werkgever moet namelijk boven op het brutoloon nog werkgeversbijdragen betalen. Van een loonkostenstijging van 100 euro verdwijnt in dat geval 70 euro in de staatskas en gaat 30 euro naar de werknemer. De promotieval is dus een bron van frustratie voor zowel de werknemer als de werkgever.

Bestaat er een oplossing?

Bedrijven kunnen hier en daar wel alternatieven bedenken om de problematiek van de promotieval te vermijden. Extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, een groepsverzekering, een bedrijfswagen of GSM-abonnementen zijn hiervan enkele voorbeelden. Maar wie een laag inkomen uit arbeid heeft, maakt veel minder aanspraak op bovengenoemde voordelen. Bovendien komen ook zij door een loonstijging in een hogere belastingschijf terecht en komen ook hun andere voordelen, zoals studiebijlagen of een lagere huur voor een sociale woning, onder druk te staan.

 

Een beter alternatief dat zowel van toepassing is op medewerkers met een lager én een hoger inkomen, is het verhogen van hun algemene koopkracht. Maar hoe doet u dat dan precies? Via het online voordelenplatform van Merits & Benefits kunnen uw medewerkers genieten van leuke en straffe kortingen in talloze winkels, pretparken en webshops over heel België. Hun koopkracht verhoogt en de promotieval zal snel vergeten zijn.

Bron: trends.knack.be – Taxshift verscherpt promotieval, door Alain Mouton:
Foto: © istock

 


Goede work-life balance: win-win voor werknemer en werkgever

Investeren in een goede balans tussen werk- en privéleven is niet alleen van groot belang voor werknemers, ook de werkgever heeft er baat bij.

Dat blijkt uit een onderzoek van HR-dienstverlener Securex bij 1671 werknemers. Als u als werkgever inspanningen levert om uw personeel te helpen in hun work-life balance, verhoogt u hun jobtevredenheid. Ze vertonen meer inzet en er ontstaat een sterkere band met uw organisatie.

Werk en privé kunnen vandaag de dag niet meer los van elkaar gezien worden. Helaas is de zoektocht naar een goed evenwicht tussen werk- en privéleven voor vele mensen nog steeds moeilijk. Slechts de helft van de werknemers voelt zich daarin gesteund door hun werkgever. Het is dus aangewezen om hier als organisatie op in te spelen, want het blijkt zijn vruchten af te werpen.

Werknemers die zich door hun werkgever geholpen voelen in het vinden van die balans zetten zich niet alleen meer in voor hun organisatie, ze hebben hun werk ook beter onder controle en voelen zich meer betrokken bij het bedrijf. Bovendien zijn ze erg tevreden met de tijd die ze spenderen aan ontspanning. Dit komt hun gevoel van vrijheid ten goede komt.

Als ondernemer is het stimuleren van een goede werk- privéleven voor uw werknemers dus aangeraden. Een mooie toegevoegde waarde die u hen kan aanbieden, zijn de leuke en straffe kortingen op het online voordelenplatform van Merits & Benefits. Ontdek hier de mogelijkheden.

Voor meer informatie over het onderzoek van Securex, kan u terecht op hun website.