Koopkracht stijgt voor het eerst sinds crisis

Het beschikbaar inkomen Belg groeide in 2016 met 0,5 procent, meldt de Nationale Bank.

De gemiddelde Belg ziet voor het eerst sinds de zware recessie van 2009 zijn koopkracht duidelijk groeien. Na een stagnatie in 2015 steeg het reëel beschikbaar inkomen per inwoner in 2016 met 0,5 procent, blijkt uit het jaarverslag van de Nationale Bank.

Meer jobs

De toename van de koopkracht is vooral te danken aan de sterke stijging van de werkgelegenheid. Er kwamen vorig jaar 59.000 banen bij, hoewel de economische groei vertraagde tot 1,2 procent. Zowel het aantal loontrekkenden als het aantal zelfstandigen groeide flink.

Er kwamen vorig jaar 59.000 banen bij.

Ook de taxshift had een positieve invloed op de koopkracht. De federale regering verlaagde de personenbelasting en de sociale bijdragen van de werknemers om de jobcreatie te stimuleren.
De Nationale Bank merkt wel op dat de taxshift niet volledig is gefinancierd, omdat de hogere indirecte belastingen en taksen op vermogen slechts gedeeltelijk de lastenverlagingen compenseerden. Daardoor steeg het begrotingstekort naar 2,8 procent van het bruto binnenlands product.

Gespaard

De gezinnen hebben slechts een deel van het extra inkomen geconsumeerd en dus meer gespaard. Ze zetten 12,2 procent van hun inkomen opzij, omdat de onzekerheid over onder meer de brexit aanzette tot voorzichtigheid.

De cijfers in het jaarverslag weerleggen de kritiek van de federale oppositie dat de indexsprong en de verhogingen van belastingen en andere heffingen van de huidige regering hebben geleid tot een daling van de koopkracht. Bovendien zijn er aanwijzingen dat de meeste landgenoten profiteren van de remonte van de koopkracht. België is een van de weinige landen waar de inkomensongelijkheid tussen 2005 en 2015 is gedaald.

Verarming

De koopkracht van de Belg is wel nog steeds ruim 4 procent lager dan in 2009. Die verarming is vooral te wijten aan de forse daling van de rente, want die heeft het inkomen uit vermogen sterk doen krimpen.

Het recente herstel van de koopkracht is een opsteker voor de regering-Michel.

Toch is de Nationale Bank ook kritisch. Vooral op het vlak van de begroting laat de regering steken vallen. ‘De toestand van de overheidsfinanciën is er in 2016 op achteruitgegaan’, klinkt het. Ook de hoge inflatie en de lage productiviteitsgroei baren zorgen.

(Bron: De Tijd)


Nederlander besteedt ook in 2021 vooral offline

In 2020 besteden Nederlanders 52 procent van hun budget online, voorspelden consumenten drie jaar geleden. De verwachtingen zijn inmiddels getemperd, blijkt uit nieuw onderzoek van GfK in het kader van ShoppingTomorrow, tot nog geen derde in 2021.

Met de kennis van nu verwachten Nederlandse consumenten dat ze over vijf jaar 32 procent van hun aankopen online zullen doen. Dat is 10 procentpunten meer dan de realiteit van dit jaar, volgens de laatste Thuisinkel Markt Monitor.

Aandeel offline/online in Nederlandse consumentenbestedingen
Aandeel offline/online in Nederlandse consumentenbestedingen

 

 

 

 

 

 

Consumenten verwachten dat het online omzetaandeel in food & nearfood in vijf jaar tijd verviervoudigt. Voor schoenwinkels lijkt er plaats te blijven in de winkelstraat:

Verwacht online omzetaandeel per categorie in 2021, versus reëel aandeel in 2016
Verwacht online omzetaandeel per categorie in 2021, versus reëel aandeel in 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

(Bron: TWiNKLE)