Alleen in België daalt koopkracht

BLOG   -   Alleen in België daalt koopkracht


27.03.2017


In andere Europese landen gaan werknemers er op vooruit.

België is het enige Europese land waar werknemers vorig jaar minder konden kopen met hun loon. De inkomens gingen door de index lichtjes omhoog, maar onvoldoende om het verlies aan koopkracht door de inflatie op te vangen. Sinds 2001 zijn de loonstijgingen in ons land overigens aan de magere kant. En er is niet snel ­beterschap in zicht.

De Europese werknemers hebben vorig jaar aan koopkracht gewonnen, zo blijkt uit een studie van het Europees Vakbondsinstituut (ETUI). In een aantal Oost-Europese ­landen gaat het om stijgingen met meer dan vijf procent. De Roemenen kregen zelfs 8,94 procent extra. Enkel bij ons moeten de werknemers het met minder stellen.

Niet dat onze lonen echt daalden, maar door de indexsprong en andere loonmatigingsmaatregelen stegen ze slechts heel beperkt. Daarnaast lag de inflatie in ons land veel hoger dan elders, zegt onderzoeker Kurt Vandaele van het Europees Vakbondsinstituut. Tel je dat samen, dan is de conclusie dat de Belgische koopkracht er als enige op achteruitging van alle Europese landen.

 

Geen beterschap

De laatste jaren zijn de loonstijgingen in ons land maar een mager beestje. “Enkel in 2000 was er nog eens een stevige verhoging. In de jaren ervoor en erna is aanhoudend een beleid van loonmatiging gevoerd”, zegt Vandaele. “Dit jaar is daar voor het eerst sinds 2008 een volwaardig interprofessioneel akkoord over gesloten, maar de loonstijging blijft beperkt.”

En ook de komende jaren moeten Belgische werknemers geen forse verhogingen verwachten, zegt Vandaele. Het federaal parlement keurde vorige week de zogenaamde Wet van 1996 goed, van minister van Werk Kris Peeters (CD&V). Die moet ervoor zorgen dat onze lonen zeker niet meer kunnen stijgen dan in onze buurlanden.

 

Economie hapert

Nu die wet goedgekeurd is, kunnen in alle bedrijfssectoren nieuwe collectieve akkoorden over de lonen afgesloten worden, beklemtoonde werkgeversorganisatie VBO gisteren. Eerder is afgesproken dat de loonsverhoging ­bovenop de index hooguit 1,1 procent mag bedragen de komende twee jaar.

 

De Europese vakbonden hebben 2017 uitgeroepen tot het jaar van de loonstijging: de ­vele matigingsmaatregelen in veel landen blijkt er namelijk voor te zorgen dat de consumenten minder uitgeven, wat mee de economie doet stokken. Daarom heeft ook de ­Europese Centrale Bank al ­gepleit om opnieuw de lonen te laten stijgen.

De vakbonden verliezen in Europa overigens wat aan aanhang, zo blijkt ook uit de studie. Maar ook daarin is België een uitzondering. Bij ons houden de vakbonden stand, zo’n 55 procent van de werknemers is en blijft aangesloten.

 

(Bron: gva.be)

Categorieën

Recente berichten

Altijd op de hoogte blijven?

Schrijf u in op onze nieuwsbrief